Χημεία - Σελίδα 2

Οξείδιο του νατρίου (Na2O) Τύπος, Ιδιότητες, Κίνδυνοι

Το οξείδιο του νατρίου είναι μια ανόργανη ένωση του τύπου Na2ΙΕ Όπως όλα τα οξείδια μετάλλων αλκαλίων, έχει ένα παρόμοιο...

Οξείδιο του καλίου (K2O), ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το οξείδιο καλίου, που ονομάζεται επίσης οξείδιο του δι-καλίου, είναι ένα άλας ιονικού οξυγόνου και καλίου του οποίου ο τύπος...

Δομή του οξείδιο του αργύρου (Ag2O), ιδιότητες, ονοματολογία και χρήσεις

Το οξείδιο αργύρου είναι μια ανόργανη ένωση της οποίας η χημική φόρμουλα είναι Ag2Η δύναμη που ενώνει τα άτομα της...

Δομή του οξειδίου του χρυσού (III) (Au2O3), ιδιότητες, ονοματολογία και χρήσεις

Το οξείδιο του χρυσού (III) είναι μια ανόργανη ένωση του οποίου ο χημικός τύπος είναι Au2Ο3. Θεωρητικά, κάποιος μπορεί να...

Οξείδιο του υδραργύρου (Hg2O) Δομή, ιδιότητες, χρήσεις

Το οξείδιο του υδραργύρου (Ι), του οποίου ο χημικός τύπος παρίσταται ως Hg2O, είναι μία ένωση στην στερεά φάση, θεωρούνται...

Οξείδιο του Μαγγανίου (MnO2) Χημική Δομή, Ιδιότητες και Χρήσεις

Το οξείδιο μαγγανίου (MnO2) Είναι μια ανόργανη χημική ένωση που αποτελείται από μαγγάνιο στοιχείου με έναν αριθμό οξείδωσης +4 και...

Τύπος οξειδίου λιθίου, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το οξείδιο του λιθίου είναι μια ανόργανη χημική ένωση του τύπου Li2Ή που σχηματίζεται μαζί με μικρές ποσότητες υπεροξειδίου του λιθίου...

Δομή οξειδίου του σιδήρου, ιδιότητες, ονοματολογία, χρήσεις

Α οξείδιο του σιδήρου είναι οποιαδήποτε από τις ενώσεις που σχηματίζονται μεταξύ σιδήρου και οξυγόνου. Χαρακτηρίζονται ως κρυσταλλικά ιοντικά και...

Οξείδιο του Στροντίου (SrO) Ιδιότητες, Εφαρμογές και Κίνδυνοι

Το οξείδιο του στροντίου, ο χημικός τύπος SrO (να μην συγχέεται με υπεροξείδιο στροντίου, η οποία είναι SRO2), είναι το...