Χημεία

Ιδιότητες ιωδίου καλίου, δομή, χρήσεις και κίνδυνοι

Το ιωδιούχο κάλιο ή ιωδιούχο κάλιο είναι μια ανόργανη ένωση του ιωδίου, συγκεκριμένα ένα άλας, του οποίου ο χημικός τύπος...

Ονοματολογία οξειδίων, είδη, ιδιότητες και παραδείγματα

Το οξείδια είναι μια οικογένεια δυαδικών ενώσεων όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ του στοιχείου και του οξυγόνου. Έτσι, ένα οξείδιο έχει...

Μη μεταλλικά οξείδια Πώς σχηματίζονται, Ονοματολογία, Ιδιότητες

Το μη μεταλλικά οξείδια Ονομάζονται επίσης όξινα οξείδια, επειδή αντιδρούν με νερό για να σχηματίσουν οξέα ή βάσεις για να...

Ιδιότητες μεταλλικών οξειδίων, ονοματολογία, χρήσεις και παραδείγματα

Το οξείδια μετάλλων είναι ανόργανες ενώσεις που σχηματίζονται από μεταλλικά κατιόντα και οξυγόνο. Γενικά περιλαμβάνουν έναν τεράστιο αριθμό ιοντικών στερεών,...

Οξείδια του αζώτου (NOx) Διαφορετικά σκευάσματα και ονοματολογίες

Το οξείδια του αζώτου είναι ουσιαστικά αέριες ανόργανες ενώσεις που περιέχουν δεσμούς μεταξύ ατόμων αζώτου και οξυγόνου. Ο χημικός τύπος...

Σχηματισμός βασικών οξειδίων, ονοματολογία, ιδιότητες και παραδείγματα

Το βασικά οξείδια είναι εκείνα που σχηματίζονται από την ένωση ενός μεταλλικού κατιόντος με ένα διοάνιο οξυγόνου (OR2-) · συνήθως...

Φόρμουλα, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις οξειδίου του καλίου (PbO)

Το Οξείδιο του καλίου, επίσης γνωστό ως οξείδιο του μολύβδου (II) ή μονοξείδιο του μολύβδου, είναι μια χημική ένωση του...

Τύπος υπερχλωρικού οξειδίου, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το υπερχλωρικό οξείδιο, που ονομάζεται επίσης οξείδιο του χλωρίου (VII), υπερχλωρικός ανυδρίτης, διχλωρομεθάνιο,είναι μια ανόργανη χημική ένωση του τύπου CI2O7...

Οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), ιδιότητες και χρήσεις

Το οξείδιο ψευδαργύρου είναι μια χημική ένωση του τύπου ZnO. Είναι μια ανόργανη χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε...