Χημεία - Σελίδα 5

Χαρακτηριστικά ατόμων άνθρακα, δομή, υβριδισμός, ταξινόμηση

Το άτομο άνθρακα Είναι ίσως το πιο σημαντικό και εμβληματικό από όλα τα στοιχεία, γιατί χάρη σε αυτό είναι δυνατή...

Θειοθειικό νάτριο (Na2S2O3) Τύπος, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το θειοθειικό νάτριο ή υποθειώδες νάτριο (Na2S2Ο3) Είναι ένα σημαντικό ανόργανο άλας με διάφορες ιατρικές χρήσεις. Διατίθεται επίσης ως πενταϋδρικό άλας (Na2S2Ο3.5Η2Ο)....

Τετραδροτοξίνη (TTX) Ιδιότητες, Παθοφυσιολογία και Τοξικότητα

Το τετρατοτοξίνη (TTX) είναι ένα δηλητήριο της αμινοπεριδροκινοναζολίνης που βρίσκεται κυρίως στο ήπαρ και τις ωοθήκες των ψαριών της τάξης...

Δομή τετραχλωράνθρακα (CCl4), ιδιότητες, χρήσεις, τοξικότητα

Το τετραχλωράνθρακα Πρόκειται για ένα άχρωμο υγρό, με ελαφρώς γλυκιά οσμή, παρόμοιο με τη μυρωδιά του αιθέρα και του χλωροφορμίου....

Θερμοχημεία Τι Μελέτες, Νόμοι και Εφαρμογές

Το θερμοχημεία είναι υπεύθυνη για τη μελέτη των θερμαντικών τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται στις αντιδράσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ειδών. Θεωρείται σημαντικό...

Υγρόμετρο Χαρακτηριστικά, Τύποι, Ιστορία

Το θερμο-υγρόμετρο ή υγρόμετρο, επίσης γνωστό ως δείκτης κλίματος, είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση κυρίως της υγρασίας...

Εργαστηριακό θερμόμετρο Χαρακτηριστικά, τύποι, ιστορία

Το εργαστηριακό θερμόμετρο Είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θερμοκρασίας των ουσιών. Με τη δυνατότητα μέτρησης της...

Αιθέρες αιθέρα, δομή, απόκτηση, χρήσεις

Το αιθυλαιθέρα, επίσης γνωστή ως διαιθυλαιθέρας, είναι μια οργανική ένωση της οποίας ο χημικός τύπος είναι C4H10O. Χαρακτηρίζεται από το...

Θεωρίες Θεωρών Οξέων και Βάσεων του Lewis, Brönsted-Lowry και Arrhenius

Το θεωρίες οξέων και βάσεων Ξεκινούν από την ιδέα που έδωσε ο Antoine Lavoisier το 1776, ο οποίος είχε περιορισμένη...