Χημεία - Σελίδα 3

Δομή, ιδιότητες και χρήσεις οξειδίου του ασβεστίου (CaO)

Το οξείδιο ασβεστίου (CaO) είναι μια ανόργανη ένωση που περιέχει ασβέστιο και οξυγόνο σε ιονικές μορφές (δεν πρέπει να συγχέεται με...

Δομή οξειδίου του βορίου (B2O3), ιδιότητες, ονοματολογία και χρήσεις

Το οξείδιο βορίου ή ο βορικός ανυδρίτης είναι μια ανόργανη ένωση της οποίας ο χημικός τύπος είναι Β2Ο3. Δεδομένου ότι...

Δομή οξειδίου του βηρυλλίου (BeO), ιδιότητες και χρήσεις

Το οξείδιο του βηρυλλίου (BeO) είναι ένα κεραμικό υλικό, εκτός από την υψηλή αντοχή τους και ηλεκτρική ειδική αντίσταση, έχει...

Οξέα Βαρίου, Ιδιότητες, Κίνδυνοι και Χρήσεις

Το οξείδιο του βαρίου Είναι μια χημική ένωση του τύπου BaO η οποία γίνεται με θερμική αποσύνθεση των νιτρικού βαρίου...

Τύπος οξειδίου του θείου, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το οξείδιο του θείου (VI), επίσης γνωστό ως τριοξείδιο του θείου ή θειικός ανυδρίτης, είναι μια χημική ένωση του τύπου...

Οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) Χημική δομή, χρήσεις, ιδιότητες

Το οξείδιο του αργιλίου (Al2Ο3 χημικός τύπος), που ονομάζεται επίσης αλουμίνα, οξείδιο του αργιλίου, κορούνδιο ή τριοξείδιο του αργιλίου, είναι ένα...

Οξικός χαλκός, ιδιότητες, κίνδυνοι και χρήσεις

Το οξείδιο του χαλκού, που ονομάζεται επίσης οξείδιο του χαλκού (II), είναι μια χημική ένωση του τύπου CuO. Η δομή...

Ειδικό όγκο νερού, αέρα, ατμού, αζώτου και ιδανικού αερίου

Το συγκεκριμένη ένταση είναι χαρακτηριστικό εντατικής ιδιότητας για κάθε στοιχείο ή υλικό. Καθορίζεται μαθηματικά ως η σχέση μεταξύ του όγκου...

Ατομικός τόμος Πώς διαφέρει στον περιοδικό πίνακα και τα παραδείγματα

Το ατομικού όγκου είναι μια σχετική τιμή που υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ της μοριακής μάζας ενός στοιχείου και της πυκνότητας...