Φιλοσοφία - Σελίδα 2

Σύγχρονα Χαρακτηριστικά Ηθικής και Εκπρόσωποι

Το σύγχρονη ηθική είναι η φιλοσοφική πειθαρχία μέσω της οποίας μελετάται η ηθική, το καθήκον, η ευτυχία, η αρετή και το σωστό...

Thomas Kuhn βιογραφία, έννοια παραδείγματος, άλλες συνεισφορές

Τόμας Σάμουελ Κουν Ήταν φυσικός, ιστορικός και φιλόσοφος της αμερικανικής επιστήμης του εικοστού αιώνα. Η έρευνά του έδωσε σημαντική συμβολή...

Κρίσιμη Θεωρία Προέλευση, Χαρακτηριστικά, Εκπρόσωποι και Ιδέες τους

Το κρίσιμη θεωρία είναι μια σχολή σκέψης που, ξεκινώντας από τις ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήμες, αξιολογεί και κρίνει κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα....

Ιστορίες της Μιλήτου Βιογραφία, συμβολές, σκέψη

Ιστορίες της Μιλήτου (623-540 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος και σπουδαίος Έλληνας στοχαστής, ο οποίος επίσης αποτολμήθηκε στα μαθηματικά, τη γεωμετρία, την...

Η ιστορία, τα χαρακτηριστικά και οι εκπρόσωποι του σολοψισμού

Το σολιπισμός είναι μια μορφή σκέψης ή φιλοσοφικού ρεύματος που βασική αρχή είναι ότι η μόνη βεβαιότητα που έχει ο...

Υποθετικός Συλογωτισμός Κύρια Χαρακτηριστικά (Με Παραδείγματα)

Α υποθετικό συγγραφικό σύστημα είναι αυτή που ξεκινά από διάφορες κρίσεις που βασίζονται σε υποθέσεις και καταλήγει να εξάγει ένα...

Σλολογισμός, κανόνες, τρόποι και παραδείγματα

Α Συλλογισμός είναι μια μορφή παραπλανητικής επιχειρηματολογίας που ξεκινά από μια παγκόσμια κατηγορηματική προσέγγιση για να φτάσει σε μια συγκεκριμένη και πειστική....

Άγιος Θωμάς Ακίνας Βιογραφία, Φιλοσοφία, Συνεισφορές

Άγιος Θωμάς Ακίνας (1225-1274) ήταν θεολόγος, γιατρός της Εκκλησίας, Δομινικανός μάγισσας, καθολικός ιερέας και ένας από τους πιο σημαίνοντες φιλοσόφους...

San Agustín de Hipona Βιογραφία, φιλοσοφία και συμβολές

Άγιος Αυγουστίνος της Ιπποπότας (354-430) ήταν φιλόσοφος και χριστιανικός θεολόγος, θεωρούμενος ως ένας από τους σημαντικότερους αγίους τόσο στον καθολικισμό...