Φιλοσοφία - Σελίδα 3

Rousseau Βιογραφία, Φιλοσοφία και Συνεισφορές

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ήταν συγγραφέας, φιλόσοφος, βοτανολόγος, φυσιοδίφης και μουσικός, ο οποίος κατάφερε να αμφισβητήσει τις κοινωνικές και πολιτικές δομές...

Richard W. Paul Βιογραφία και Κύριες Συνεισφορές

Richard W. Paul Ήταν φιλόσοφος που προώθησε την ανάπτυξη ενός μοντέλου που επιτρέπει τη συστηματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Ήταν...

Ηθική ευθύνη Σημασία, Παραδείγματα

Το ηθική ευθύνη είναι η εκπλήρωση σιωπηρών ή ρητών συμφωνιών σχετικά με το τι πρέπει να είναι η κατάλληλη και σεβαστή συμπεριφορά...

René Descartes Βιογραφία, φιλοσοφία και συμβολές

René Descartes (1596-1650) ήταν ένας φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας γαλλικά, του οποίου η πιο αξιοσημείωτη συνεισφορά είναι η ανάπτυξη της...

Χαρακτηριστικά δεοντολογικού σχετικισμού, είδη και επικρίσεις

Το τον ηθικό σχετικισμό είναι η θεωρία που θεωρεί ότι δεν υπάρχει απόλυτος καθολικός κανόνας στην ηθική ακεραιότητα της κοινωνίας....

Φιλοσοφικός Ρεαλισμός Ιστορία, Σκέψη, Υποκαταστήματα

Το φιλοσοφικό ρεαλισμό Είναι ένα ρεύμα με αρκετές γραμμές σκέψης που δηλώνει ότι αντικείμενα υπάρχουν ανεξάρτητα από τον παρατηρητή. Αν...

Porfirio Tree σε τι συνίσταται, τι εξυπηρετεί και παραδείγματα

Το Δέντρο πορφυρού Πρόκειται για ένα διάγραμμα που δημιουργήθηκε από τον φιλοσοφικό ιδεώδη στο τρίτο αιώνα. Το διάγραμμα αντιπροσωπεύει τις...

Χαρακτηριστικά, τύποι και παραδείγματα της αιτιολογίας

Το παραπλανητική συλλογιστική είναι ένα είδος λογικής σκέψης στο οποίο ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα αντλείται από γενικούς χώρους. Είναι ένας τρόπος σκέψης απέναντι...

Κρίσιμα χαρακτηριστικά ορθολογισμού, εκπρόσωποι

Το  κριτικός ορθολογισμός είναι ένα φιλοσοφικό μεθοδολογικό σύστημα που προσπαθεί να διατυπώσει τις αρχές της ορθολογικής εξήγησης της γνώσης, των...