Οικονομία

Κεντρική Ζώνη της Χιλής Κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, πόροι και οικονομία

Το κεντρική ζώνη της Χιλής είναι ένας από τους πέντε τομείς στους οποίους χωρίζεται γεωγραφικά η χώρα και περιλαμβάνει τον...

Καθαρή παρούσα αξία για το τι χρησιμοποιείται, πώς υπολογίζεται, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα

Το καθαρή παρούσα αξία (VPN) είναι η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των ταμειακών εισροών και της παρούσας αξίας των...

Η σημερινή αξία σε ό, τι συνίσταται, πώς υπολογίζεται και παραδείγματα

Το παρούσα αξία (VP) είναι η τρέχουσα αξία ενός μελλοντικού χρηματικού ποσού ή ταμειακών ροών, δεδομένου ενός συγκεκριμένου ποσοστού απόδοσης...

Αξία χρημάτων σε παράγοντες χρόνου, σημασία, παραδείγματα

Το αξία του χρήματος με την πάροδο του χρόνου είναι η έννοια που δείχνει ότι τα χρήματα που διατίθενται προς...

Αύξηση και μείωση της οριακής χρησιμότητας, Παράδειγμα

Το οριακή χρησιμότητα είναι η πρόσθετη ικανοποίηση που ένας αγοραστής αποκτά όταν καταναλώνει μία ακόμη μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας. Η...

Χαρακτηριστικά και παραδείγματα γεωργικών και αλιευτικών τεχνολογιών

Το γεωργικές και αλιευτικές τεχνολογίες αποτελούν στοιχεία που ευνοούν την αποτελεσματική παραγωγή στις γεωργικές και αλιευτικές περιοχές, αντίστοιχα, μέσα σε...

Χαρακτηριστικό ονομαστικό επιτόκιο, διαφορά με πραγματικό επιτόκιο και παραδείγματα

Το ονομαστικό επιτόκιο αναφέρεται στο επιτόκιο πριν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο επιτόκιο που δηλώνεται σε...

Οριακός ρυθμός υποκατάστασης, πώς υπολογίζεται και παράδειγμα

Το οριακό ποσοστό υποκατάστασης (TMS) είναι η ποσότητα ενός προϊόντος που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να μεταφέρει για ένα άλλο...

Αποτελεσματικός ρυθμός σε αυτό που συνίσταται, πώς υπολογίζεται, παραδείγματα

Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που πραγματικά κερδίζεται ή καταβάλλεται σε μια επένδυση, δάνειο ή άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν, λόγω...