Κοινωνικές δεξιότητες

Συναισθηματικοί δεσμοί πώς αναπτύσσονται, τύποι, παραδείγματα

Το συναισθηματικούς δεσμούς Είναι βαθιές και διαρκείς δεσμοί που συνδέουν ένα άτομο με άλλο μέσα από το χώρο και το χρόνο. Είναι...

Χαλάρωση χαρακτηριστικά, αιτίες και πώς να το ξεπεράσει

Το συστολή είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακές δυσκολίες και κοινωνική αναστολή. Ωστόσο, δεν είναι μια ασθένεια και...

Συστήματα εναλλακτικών και επαυξητικών επικοινωνιών (SAAC)

Το Αυξητικά και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (SAAC και μετά) είναι εκείνες οι συσκευές ή τα συστήματα που βοηθούν και επιτρέπουν...

Αίσθηση χαρακτηριστικών που ανήκουν, σημασία και παραδείγματα

Το αίσθηση του ανήκειν Είναι ένα αίσθημα ταυτοποίησης με μια συγκεκριμένη ομάδα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μια αθλητική ομάδα έως...

Τι είναι η Κοινωνική Ευαισθησία;

Το κοινωνική ευαισθησία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα σήματα και τα περιβάλλοντα...

Ποια είναι η κοινωνική επιρροή;

Ο όρος κοινωνική επιρροή αναφέρεται στην αλλαγή των κρίσεων, απόψεων ή συμπεριφορών ενός ατόμου που πρέπει να εκτίθεται στις κρίσεις,...

Τι είναι η επιθετικότητα;

Το επιθετικότητα είναι μια κοινωνική αλληλεπίδραση, συχνά επιβλαβής, που προορίζεται να επιφέρει βλάβη σε άλλο άτομο. Μπορεί να συμβεί σε...

Ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας, αντικείμενο μελέτης, περιοχές και εκπρόσωποι

Το κοινωνική ψυχολογία είναι η πειθαρχία που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη με επιστημονικό τρόπο της επιρροής της παρουσίας άλλων ανθρώπων (είτε...

Τύποι και πρακτικές γλώσσας κοινωνικής πρακτικής

Το κοινωνικές πρακτικές Είναι συνήθειες και τρόποι να κάνουν πράγματα που είναι εγκατεστημένα σε μια κοινωνία και ασκούνται με τον ίδιο τρόπο...