Γενική κουλτούρα - Σελίδα 4

Λεξιλογικές και πολιτισμικές παραλλαγές των ισπανόφωνων λαών

Το λεξικών και πολιτισμικών παραλλαγών των ισπανόφωνων λαών αποτελούν μέρος των προσαρμογών της γλώσσας και του πολιτισμού που λαμβάνουν χώρα...

Παγκόσμια ταξινόμηση αξιών και παραδείγματα

Το καθολικές αξίες είναι αξίες που ισχύουν για όλους τους τύπους ανθρώπων, ανεξάρτητα από την κοινωνική, εθνοτική ή πολιτιστική τους...

Ορισμός υπερβατικών αξιών, Max Scheler και παραδείγματα

Καλείται υπερβατικές αξίες σε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές που είναι κατάλληλες για τον άνθρωπο που, όπως υποδηλώνει το όνομα, έχουν...

Χαρακτηριστικές ηθικές αξίες, διαφορά με ηθικές αξίες και παραδείγματα

Το ηθικές αξίες Είναι εκείνοι που χαρακτηρίζονται από μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των ατόμων που προτίθενται να κατευθύνει τα άτομα να...

Χαρακτηριστικά κοινωνικοπολιτιστικών αξιών και 19 παραδείγματα

Το τιμές κοινωνικοπολιτισμικό είναι το σύνολο κανόνων, αρχών και πεποιθήσεων που διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου στην κοινωνία.Μάθουν παθητικά από...

Χαρακτηριστικές θρησκευτικές αξίες, σημασία και παραδείγματα

Το θρησκευτικές αξίες είναι οι ηθικές αρχές και όλη η συμπεριφορά που υιοθετεί ένα άτομο σύμφωνα με τη θρησκεία που...

Τύποι και παραδείγματα πολιτικών αξιών

Το πολιτικές αξίες Είναι οι αξίες που έχει κάθε άτομο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση της πολιτικής με τον ένα...

Χαρακτηριστικές προσωπικές αξίες, εκπαίδευση, σημασία και παραδείγματα

Το προσωπικές αξίες είναι εκείνοι που καθορίζουν και τοποθετούν το άτομο μέσα και έξω από το περιβάλλον του. Αυτές είναι...

Χαρακτηριστικές οργανωτικές αξίες, εφαρμογή, σημασία και παραδείγματα

Το οργανωτικές αξίες Θεωρούνται οι σημαντικότερες βάσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αρμονίας και, κατά συνέπεια, υψηλής παραγωγικότητας μέσα σε έναν...