Γενική κουλτούρα - Σελίδα 5

Χαρακτηριστικές αρνητικές τιμές, διαφορά με θετικά και παραδείγματα

Το αρνητικές τιμές είναι αυτοί που αντιτίθενται σε αυτούς που καθοδηγούν με ευνοϊκό τρόπο την κοινωνική συνύπαρξη και την προσωπική...

Χαρακτηριστικές τιμές υλικών και παραδείγματα

Το υλικών αξιών είναι εκείνα που σχετίζονται με τα κεκτημένα αντικείμενα που καθίστανται στοιχεία που θα μπορούσαν να καθορίσουν την...

Πνευματικές αξίες των ανθρώπινων χαρακτηριστικών και τύπων

Το πνευματικές αξίες του ανθρώπου είναι αυτοί που βελτιώνουν τον άνθρωπο από την άποψη του λόγου, της διανόησης και της...

Χαρακτηριστικά και παραδείγματα υπέρυρων αξιών

Το υπερανθρώπινες αξίες είναι αξίες που αν και υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, μπορούν να υπάρχουν και σε πλάσματα που...

Ορισμός πνευματικών αξιών και παραδείγματα

Το πνευματικές αξίες είναι οι έννοιες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια σχέση με μία ή περισσότερες θεότητες. Ο...

Ορισμός και χαρακτηριστικά διπλωματικού παπουτσιού

Το διπλωματική θήκη, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, είναι ένα δοχείο που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση, κυβερνητικές υπηρεσίες, προξενεία ή...

Δασικά χαρακτηριστικά, τύποι

Το υπεράνω (συνήθως ονομάζεται αυτοκινητόδρομος), στο πλαίσιο της έννοιας του δημόσιου δρόμου, είναι αυτός ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που συνδέει πόλεις...

Μοναδικά χαρακτηριστικά, τύποι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το ένα μέρος Είναι εκείνο το πολιτικό σύστημα στο οποίο υπάρχει μόνο ένα κόμμα με επιλογές για την επίτευξη εξουσίας....

Tsutomu Yamaguchi ιστορία, προσωπική προοπτική

Tsutomu Yamaguchi (1916-2010) ήταν ένας μεταφραστής, μηχανικός και εκπαιδευτικός ιαπωνικής καταγωγής αναγνωρίζεται από την ιαπωνική κυβέρνηση ως επιζών των ατομικών...