Χαρακτηριστικές θρησκευτικές αξίες, σημασία και παραδείγματαΤο θρησκευτικές αξίες είναι οι ηθικές αρχές και όλη η συμπεριφορά που υιοθετεί ένα άτομο σύμφωνα με τη θρησκεία που ασκεί. Τέτοιες αξίες συνδέονται συνήθως με καθολικές αξίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις σωστές συμπεριφορές και συμπεριφορές στην κοινωνία. Αυτές οι αξίες καθορίζονται στα ιερά ή θρησκευτικά κείμενα.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι απαραίτητο να είσαι επαγγελματίας ή να φτάνεις στον φανατισμό μιας θρησκείας, έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να εφαρμόζει ορισμένες θρησκευτικές αξίες στη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν σαφή θρησκεία, είναι σε θέση να οδηγήσουν μια ηθική και ηθικά σωστή πνευματική ζωή.

Στην πραγματικότητα, πολλοί αγνωστικιστές ή αθεϊστές διατηρούν τις δικές τους πεποιθήσεις πίστης και ζουν κάτω από πνευματικές αρχές καλής. Οι θρησκευτικές αξίες έχουν τις ρίζες τους στην κατανόηση, το σεβασμό, τη συγχώρεση των άλλων και των ίδιων.

Επιπλέον, αυτό το είδος αξιών μοιράζονται μεταξύ πολλών θρησκειών, αν και το καθένα με ορισμένες διαφορές, αλλά επιδιώκει τον ίδιο στόχο: τη σωστή συμπεριφορά των ανθρώπων για να ζήσουν αρμονικά και να φτάσουν στον θεό τους.

Ευρετήριο

 • 1 Χαρακτηριστικά
  • 1.1 Δεν επιβάλλονται από την κοινωνία
  • 1.2 Να μοιάζουν με τις καθολικές αξίες
  • 1.3 Επιδιώκουν να τροποποιήσουν τα κακά συναισθήματα της ανθρωπότητας
 • 2 Σημασία
  • 2.1 Κατανοώντας τους άλλους και τον εαυτό τους
  • 2.2 Κατανόηση της προέλευσης και του μέλλοντος
  • 2.3 Βοηθήστε στην λήψη καλών αποφάσεων
 • 3 Παραδείγματα
  • 3.1 Χριστιανισμός
  • 3.2 Ισλαμισμός
  • 3.3 Βουδισμός
 • 4 Αναφορές

Χαρακτηριστικά

Δεν επιβάλλονται από την κοινωνία

Οι θρησκευτικές αξίες έχουν παραδοθεί από γενιά σε γενιά σε όλη την ιστορία του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι αξίες που έχουν εξηγηθεί από τα ιερά βιβλία. Με αυτή την έννοια, είναι προκαθορισμένες αξίες που κληρονομούνται από τη θεότητα. Δεν δημιουργούνται από το δόγμα.

Με αυτή την έννοια, οι θρησκευτικές αξίες δεν ενεργούν σύμφωνα με την προσωπική ερμηνεία του κάθε ανθρώπου, αλλά με τα χαρακτηριστικά που επιβάλλονται από τα ιερά κείμενα ή τη θρησκευτική αρχή.

Μοιάζουν με καθολικές αξίες

Οι θρησκευτικές αξίες σχετίζονται με τις καθολικές, ηθικές, ηθικές αξίες και όλες αυτές που θεωρούνται σωστές μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, αξίες όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και όλα αυτά που μεταδίδονται στην οικογένεια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Γενικά οι θρησκείες μοιράζονται και ασκούν τις ίδιες θρησκευτικές αξίες. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ερμηνεία των αξιών, εκτός από ότι υπάρχουν θρησκείες που δίνουν προτεραιότητα σε μια αξία έναντι των άλλων.

Εν ολίγοις, υπάρχουν καθολικές αξίες που μοιράζονται στον θρησκευτικό τομέα, αφού επιβάλλονται τόσο στα ιερά βιβλία όσο και επιβάλλονται από την κοινωνία κατά τη διάρκεια των ετών.

Επιδιώκουν να τροποποιήσουν τα κακά συναισθήματα της ανθρωπότητας

Οι θρησκευτικές αξίες έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές που σχετίζονται με rancor, φθόνο, εγωισμό και οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συναίσθημα. Είναι αξίες που καλούν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται σωστά, χωρίς να βλάπτουν τον γείτονά τους ή τον εαυτό τους.

Τέτοιες αξίες επιδιώκουν να αλλάξουν το κακό, τον εγωισμό και γενικά όλες τις αντι-αξίες. Διαφορετικά, επιδιώκει να υποστηρίξει τη σημασία της αγάπης, της καλοσύνης, του σεβασμού και της αλληλεγγύης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη εγγύτητα με τον θεό που έχει πίστη.

Σημασία

Κατανοώντας τους άλλους και τον εαυτό τους

Πέρα από τη θρησκεία που ασκείται, πρέπει να εκπληρωθεί μια σειρά θετικών παραμέτρων που πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ένα άτομο δεν ορίζεται από τη θρησκεία που ασκεί. Όλες οι θρησκείες έχουν ως στόχο να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και το σεβασμό για τον θεό τους.

Η σημασία των θρησκευτικών αξιών πηγάζει από το πώς τα ανθρώπινα όντα αισθάνονται για τον εαυτό τους και πώς αντιμετωπίζουν τους γείτονές τους. Ως γενικός κανόνας είναι η πράξη της καλής δράσης με το περιβάλλον τους, καθώς και η φροντίδα και ο σεβασμός τους.

Οι θρησκευτικές αξίες βασίζονται στη σημασία της βοήθειας όλων εκείνων που την χρειάζονται, της ικανότητας να κατανοούν και να συγχωρούν τις αμαρτίες των άλλων και στην τήρηση των υποχρεώσεων και των αρχών που θεσπίζονται από τη θρησκεία..

Κατανοήστε την προέλευση και το μέλλον

Οι θρησκευτικές αξίες όχι μόνο μοντελοποιούν τη συμπεριφορά των ατόμων και τους δίνουν μια καλύτερη πορεία ζωής, αλλά αποσκοπούν επίσης να εξηγήσουν την προέλευση της ζωής, εκτός από τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθήσουν οι μελλοντικές γενιές.

Επιπλέον, εξηγούν το λόγο των θρησκευτικών πεποιθήσεων, τον καλύτερο τρόπο για την ανανέωση της πίστης και του τρόπου ζωής που πρέπει να ακολουθηθεί από τη γέννηση μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής.

Βοηθήστε να λάβετε καλές αποφάσεις

Οι θρησκευτικές αξίες είναι καθοριστικές για τον προσδιορισμό της απόφασης, των ενεργειών και των αντιδράσεων, προκειμένου να έχουμε κριτήρια ορθών και λανθασμένων.

Τα ιερά κείμενα, εκτός από την περαιτέρω προώθηση της θρησκείας, αποτελούν ένα εργαλείο για να μοντελοποιήσουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων με θετικό τρόπο για να λάβουμε μια θεϊκή ανταμοιβή..

Όταν το άτομο πρέπει να πάρει μια απόφαση, η οποία συνεπάγεται μια επίδραση στους άλλους ή στον εαυτό του, πρέπει να το κάνει κάτω από τα φίλτρα της αγάπης, του ελέους, της φιλανθρωπίας, της αγιότητας και της υπακοής..

Παραδείγματα

Χριστιανισμός

Οι χριστιανικές πεποιθήσεις σχετίζονται με το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται με την εικόνα του Θεού και ότι όλα τα μέλη της πίστης είναι ενωμένα στο σώμα του Χριστού. Υπό αυτή την έννοια, για τους Χριστιανούς όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από τη φυλή ή την κοινωνική τάξη.

Οι χριστιανοί από μικρή ηλικία διδάσκονται να σέβονται εξίσου όλους τους ανθρώπους γύρω τους, να βοηθούν και να θεραπεύουν τους άλλους όπως θα ήθελαν να αντιμετωπίζονται..

Ισλαμισμός

Η μετριοφροσύνη είναι μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές αξίες του Ισλάμ. Για τους Μουσουλμάνους, αυτή η αξία συνδέεται με το φόρεμα των πιστών. Οι γυναίκες καλύπτουν όλο το σώμα, μερικές φορές και τα μάτια, για να εκπληρώσουν την αξία της σεμνότητας.

Για το λόγο αυτό, οι μουσουλμάνοι θεωρούν τα ζώα ένα είδος που είναι κάτω από τα ανθρώπινα όντα, καθώς είναι πλήρως εκτεθειμένα..

Βουδισμός

Για τους Βουδιστές, η συμπόνια είναι μία από τις κεντρικές θρησκευτικές αξίες της θρησκείας τους. είναι μια τιμή που σχετίζεται με τη σημασία που έχει ένα άτομο για ένα άλλο.

Η συμπόνια είναι η επιθυμία να αποφευχθεί ο πόνος ενός ατόμου, ακόμα και αν είναι άγνωστη. Οι Βουδιστές που διατηρούν αυτή την αξία ως τρόπος ζωής αισθάνονται τα βάσανα των άλλων σαν να ήταν δικοί τους.

Από εκεί, οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με βάση αυτή την αξία. Για τους Βουδιστές, η συμπόνια συνδέεται με τις πεποιθήσεις της μετενσάρκωσης και του κάρμα. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που εκτελούν κακές πράξεις, μπορεί να είναι σε θέση να τους πληρώσουν όταν αυτοί μετενσαρκωθούν σε έναν κατώτερο τρόπο ζωής.

Αναφορές

 1. Θρησκευτικές τιμές, Portal Definition.de, (n.d.). Από το definicion.de
 2. Έννοια των θρησκευτικών αξιών, σημασίες ιστοτόπου (n.d.). Λήψη από meaningings.com
 3. Κατάλογος των οικογενειακών αξιών, Amy Guertin, (n.d.). Λαμβάνεται από family.lovetoknow.com
 4. Θρησκευτικές αξίες, Wikipedia στα αγγλικά (n.d.). Λήψη από το Wikipedia.org
 5. Παραδείγματα θρησκευτικών αξιών, Debra Kraft, (2017). Λαμβάνεται από classroom.synonym.com