Βιολογία - Σελίδα 5

Μεταβιβάζουν βιολογικές διεργασίες, λειτουργίες, ονοματολογία και υποκατηγορίες

Το μεταβιβάσεις είναι ένζυμα υπεύθυνα για τη μεταφορά λειτουργικών ομάδων ενός υποστρώματος που δρα ως δότης σε άλλο που δρα...

Χαρακτηριστικά της τρανσκύτωσης, τύποι, λειτουργίες

Το transcytosis είναι η μεταφορά υλικών από τη μια πλευρά του εξωκυτταρικού χώρου στην άλλη πλευρά. Αν και αυτό το...

Χαρακτηριστικά, λειτουργίες, τύποι και αναστολείς της τοποϊσομεράσης

Το τοποϊσομεράσες είναι ένας τύπος ενζύμων ισομεράσης που τροποποιεί την τοπολογία του δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος (DNA), δημιουργώντας τόσο την εκτύλιξή του...

Χαρακτηριστικά, οφέλη και μορφές εφαρμογής της τιλαχινονόλης

Το πλειτσιχινόλη (Tournefortia hirsutissima L.), το tlalchicinol ή το rasposa grass είναι είδη θάμνων που ανήκουν στην οικογένεια Boraginaceae. Χρησιμοποιείται...

Τύποι αναπνοής των ζωντανών όντων

Το τύπους αναπνοής ζωντανών όντων Διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του οργανισμού που μιλάμε και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Γενικά,...

Τύποι γύρης Κύρια χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Υπάρχουν δύο τύπους επικονίασης, λαμβάνοντας υπόψη την πηγή της γύρης: αυτόνομη επικονίαση και διασταυρούμενη επικονίαση. Επιπλέον, η αυτόματη επικονίαση μπορεί...

Τύποι προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων (με εικόνες)

Το τύπους κυττάρων διαιρούνται σε δύο μεγάλες ομάδες σύμφωνα με τη δομή τους: προκαρυωτικά κύτταρα και ευκαρυωτικά κύτταρα ή επίσης...

Αρνητική θεμελίωση χρώσης, τεχνική, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το αρνητική χρώση Είναι μια ειδική μέθοδος χρωματισμού για να επισημάνει την παρουσία της κάψουλας σε ορισμένους μικροοργανισμούς - κυρίως Streptococcus...

Ziehl-Neelsen Stain Ίδρυμα, Αντιδραστήρια και Τεχνική

Το Βαφή Ziehl-Neelsen σε μια τεχνική χρωματισμού για τον εντοπισμό ανθεκτικών σε αλκοόλ μικροοργανισμών (AAR). Το όνομα αυτής της μικροβιολογικής...