Βιολογία - Σελίδα 3

Προϊόντα και υπηρεσίες οικολογικής αξίας, διαμάχη και σημασία

Το οικολογική αξία είναι η σειρά κριτηρίων μέσω των οποίων καθορίζεται η ποιότητα ενός οικοσυστήματος. Αυτά τα κριτήρια καθορίζονται μέσω...

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά Vacuolas

Το κενοτόπια είναι πολυλειτουργικά οργανίδια που βρίσκονται στα κύτταρα όλων των φυτών και των μυκήτων, καθώς και σε ορισμένα αντισταστικά,...

Χαρακτηριστικά Urocordados, ταξινόμηση, ενδιαιτήματα, διατροφή

Το urocordados ή τα χιτωνόζωα (submunum Tunicata) είναι μια ομάδα μη σπονδυλωτών χορδών που ζουν αποκλειστικά στη θάλασσα. Ονομάζονται urocordados,...

Χαρακτηριστικά ουρεπλάσματος, μορφολογία, παθολογία

Ureaplasma είναι ένα γένος βακτηρίων που δεν έχουν κυτταρικό τοίχωμα και χαρακτηρίζονται από υδρόλυση ουρίας και ανάπτυξη σε όξινα μέσα....

Τύποι κυττάρων συνδικάτων και τα χαρακτηριστικά τους

Το κυττάρων αυτές είναι οι γέφυρες επαφής που υπάρχουν μεταξύ των κυτοπλασμικών μεμβρανών μεταξύ γειτονικών κυττάρων ή μεταξύ ενός κυττάρου...

Χαρακτηριστικά του τάφου του Cowboy, οφέλη, τρόπος χρήσης και παρενέργειες

Το ο τάφος του καουμπόη (Η ιπομία βρίσκεται Cav.) Είναι ένα πολύ διακλαδισμένο πολυετές βότανο που ανήκει στην οικογένεια Convolvulaceae. Είναι...

Tubulina Alfa και Beta, Λειτουργίες

Το τουμπουλίνη είναι μια σφαιρική διμερής πρωτεΐνη που σχηματίζεται από δύο πολυπεπτίδια: τουμπουλίνη άλφα και βήτα. Είναι οργανωμένα με τη...

Χαρακτηριστικά Trypanosoma brucei, μορφολογία, βιολογικός κύκλος, συμπτώματα

Trypanosoma brucei Είναι ένα εξωκυτταρικό πρωτόζωο παρασίτων. Ανήκει στην τάξη Kinetoplastidae, οικογένεια Trypanosomatidae γένος Trypanosoma. Υπάρχουν δύο υποείδη που προκαλούν δύο...

Τύποι και χαρακτηριστικά του Tropismo

Το τροπισμού (Ελληνικά για Έλληνες τροπή trope «twist, τη σειρά, διαρροή σημείο επιστροφής»), είναι ένα βιολογικό φαινόμενο το οποίο υποδεικνύει...