Βιολογία - Σελίδα 4

Σύνδρομο Down και τριασμία και σεξουαλικά χρωμοσώματα

Ένα τρισωμία είναι μια χρωμοσωμική κατάσταση ατόμων που φέρουν τρία χρωμοσώματα αντί του κανονικού ζεύγους. Στα διπλοειδή, ο φυσιολογικός φάκελος...

Χαρακτηριστικά τριχώματα, ταξινόμηση και λειτουργίες

Το τριχώματα είναι δομές που υπάρχουν στην επιδερμίδα των φυτών. Αυτά ποικίλουν ευρέως στη μορφολογία τους και μπορεί να αποτελούνται...

Trichuris trichiura χαρακτηριστικά, μορφολογία, κύκλος ζωής, μόλυνση

Trichuris trichiura Είναι ένα ενδοπαράσιτο που ανήκει στην ομάδα των νηματωδών. Είναι μέσα στα λεγόμενα ελμινθιά, που σημαίνει ότι είναι σκουλήκια....

Trichoderma harzianum χαρακτηριστικά, μορφολογία, αναπαραγωγή

Trichoderma harzianum είναι ένας ανταγωνιστής νηματώδους μύκητα φυτικών παθογόνων, που χρησιμοποιείται στον βιολογικό έλεγχο ασθενειών που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες....

Χαρακτηριστικά Treponema pallidum, μορφολογία, βιότοπος

Το Treponema pallidum Είναι ένας βακτηριακός αιτιολογικός παράγοντας της σύφιλης. Πρόκειται για σπειροχαίτες, ένας όρος που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση...

Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά Traqueofitas

Το τραχεόφυτα Είναι επίσης γνωστά ως αγγειακά φυτά και κατεβαίνουν από τα πρώτα εμβρυοφύτια, τα πρώτα φυτά του πλανήτη μας.Χαρακτηρίζονται...

Τύποι μεταφοράς κυττάρων και τα χαρακτηριστικά τους

Το κυτταρική μεταφορά περιλαμβάνει την κυκλοφορία και την μετατόπιση μορίων μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού των κυψελών. Η ανταλλαγή...

Ενεργή Μεταφορά Τι Περιλαμβάνει, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Μεταφορά

Το ενεργή μεταφορά είναι ένας τύπος κυτταρικού μεταφοράς με το οποίο τα μόρια διαλυμένης ουσίας κινούνται διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης,...

Οριζόντιοι μηχανισμοί μεταφοράς γονιδίων και παραδείγματα

Το οριζόντια μεταφορά γονιδίων ή πλευρική γονιδιακή μεταφορά είναι η ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ οργανισμών, κάτι που δεν συμβαίνει από τον...