Λογοτεχνία - Σελίδα 7

Αναγνώριση χαρακτηριστικών αναφοράς, δομής, τύπων, παραδείγματος

Το έκθεση ανάγνωσης είναι ένα κείμενο που προσπαθεί να αντιληφθεί αυτό που έχει διαβάσει σε άλλο κείμενο, έτσι ώστε ένας...

Κανόνες επισημάνσεως (με παραδείγματα)

Το τους κανόνες επιτάχυνσης είναι οι κανόνες για την τοποθέτηση του γραφικού σήματος που ονομάζεται tilde ('). Σκοπός του είναι...

Τύποι γλωσσικών πόρων, χαρακτηριστικά και παραδείγματα

Το γλωσσικούς πόρους είναι στοιχεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για την παραγωγή κειμένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Γενικά,...

Επεξηγηματικοί τύποι πόρων και παραδείγματα

Το επεξηγηματικούς πόρους Περιλαμβάνουν όλες αυτές τις στρατηγικές που συνήθως απαντώνται σε εκθέματα για να βοηθήσουν τους αναγνώστες τους να...

Τύποι συνεκτικών πόρων, Παραδείγματα

Το συνεκτικούς πόρους είναι μια σειρά γραμματικών και λεξικών στοιχείων των οποίων η λειτουργία είναι να ενοποιήσουν τους διαφορετικούς χώρους...

Magical Realism Προέλευση, Χαρακτηριστικά και Συγγραφείς Featured

Το μαγικό ρεαλισμό Είναι μια αφηγηματική στρατηγική που χρησιμοποιείται κυρίως από συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Χαρακτηρίζεται από τη συμπερίληψη φανταστικών...

Πηγή λογοτεχνικού ρεαλισμού, χαρακτηριστικά, συγγραφείς και εξαιρετικά έργα

Το λογοτεχνικό ρεαλισμό Ήταν ένα λογοτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα στη Γαλλία, αργότερα εξαπλώθηκε στην...

Ισπανικό λογοτεχνικό ρεαλισμό ιστορικό πλαίσιο, χαρακτηριστικά, συγγραφείς και έργα

Το Ισπανικός λογοτεχνικός ρεαλισμός είναι το λογοτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε στην Ισπανία στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, λόγω της ανάπτυξης της...

Χαρακτηριστικά, τύποι και παραδείγματα τίγρης κατηγορίας

Το ρουμπική τίγρη Αναφέρεται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που στοχεύουν στη σωστή συμβολή στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα...