Ακριβώς

Τίτλοι πιστωτικών τίτλων, χαρακτηριστικά και παραδείγματα

Το πιστωτικούς τίτλους είναι έγγραφα που χρησιμεύουν για να αποδείξουν την υποχρέωση που περιέχουν, συνήθως αντικατοπτρίζονται σε έντυπη μορφή. Χωρίς...

Μετάδοση των υποχρεώσεων και παραδειγμάτων των εντύπων διαβίβασης

Το διαβίβαση των υποχρεώσεων Αναφέρεται σε μεταφέρει σε άλλη θέση ως πιστωτή ή του οφειλέτη, μετά την βούληση του μεταβιβάζοντος...

Test Course-Navette τι είναι για, πρωτόκολλο, πώς αξιολογείται

Το Δοκιμαστικό μάθημα-Navette, από Léger ή Pi Αποτελείται από ένα τεστ που μετρά την αερόβια ικανότητα ενός ατόμου. Αποτελείται από...

Οικονομική ουσία σε ό, τι συνίσταται, ερμηνεία και παραδείγματα

Το οικονομική ουσία είναι μια θεωρία της φορολογικής νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία μια συναλλαγή που πρέπει...

Ταξινόμηση Νομικής Κοίμησης και Παραδείγματα

Το νομική παραδοχή Είναι ένα αφηρημένο γεγονός που μπορεί να παράγει ένα νομικό αποτέλεσμα με συνέπειες. Οι νομικές συνέπειες που...

Αντικείμενα νομικών τύπων και άλλων εννοιών

Το sαντικειμένων του νόμου είναι εκείνες που έχουν την ικανότητα να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το νομικό δόγμα,...

Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά, νομιμότητα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το υπενοικίαση συμβαίνει όταν μια επίσημη μισθωτή, του οποίου το όνομα μεταφράζεται σε μια μίσθωση, ενοικίαση μέρος της ιδιοκτησίας ή...

Sociedad de Producción Αγροτικά Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα

Το αγροτικής παραγωγής Πρόκειται για μια μορφή εϊδικής σύνδεσης που προέρχεται από το σκοπό της προώθησης των αγροτικών δραστηριοτήτων. Οι...

Κανονική Ταξινόμηση Συστήματος και Παραδείγματα

Το κανονιστικού συστήματος είναι το σύνολο κανόνων και θεσμών, καθώς και οι φορείς που εφαρμόζουν το δικαίωμα που ρυθμίζει την...