Επιστήμη

Περιφερειακά χαρακτηριστικά και ασθένειες της περιοχής

Το περιπρωκτική περιοχή ή περίνεο είναι η περιοχή των μαλακών ιστών που καλύπτει τους μυς και τους συνδέσμους του πυελικού...

Werner Heisenberg Βιογραφία, Ανακάλυψη και Συνεισφορές, Έργα

Werner Heisenberg (1901 - 1976) ήταν Γερμανός φυσικός και φιλόσοφος γνωστός ως ο άνθρωπος που κατάφερε να διατυπώσει την κβαντομηχανική...

Σκοπιμότητα της Έννοιξης της Έρευνας και Παραδείγματα

Το σκοπιμότητα της έρευνας Είναι η πτυχή ενός επιστημονικού έργου που σχετίζεται με το αν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πραγματική ζωή ή...

Ποσοτικά μεταβλητά χαρακτηριστικά, τύποι και παραδείγματα

Το ποσοτική μεταβλητή είναι ένας μαθηματικός όρος που βασίζεται κυρίως σε αριθμητική ποσότητα πριν από οποιοδήποτε άλλο τύπο επιχείρησης κατά...

Tycho Brahe Βιογραφία και συμβολές στην επιστήμη

Tycho Brahe (1546-1601) ήταν αστρονόμος, και αλχημιστής Δανός αστρονόμος γνωστός για την ακριβή παρατηρήσεις του των ουρανίων σωμάτων, τα οποία...

Χημειοσυνθετική Θεωρία Η εμφάνιση της ζωής στη Γη

Το χημειοσυνθετική θεωρία, επίσης γνωστή ως θεωρία βιοσυνθετικά ή φυσικοχημικές θεωρία της προέλευσης της ζωής, βασίζεται στην υπόθεση ότι η...

Η προέλευση και τα χαρακτηριστικά της γεωκεντρικής θεωρίας

Το γεωκεντρική θεωρία ή γεωκεντρικό μοντέλο ήταν ένα αξίωμα που υπερασπίστηκε τη διατριβή ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος....

Θεωρία με βάση την προέλευση, τα χαρακτηριστικά, τον ορισμό, τα παραδείγματα

Το Γειωμένη θεωρία Είναι μια συστηματική μέθοδος στις κοινωνικές επιστήμες που απαιτεί την κατασκευή θεωριών βασισμένων στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων....

Θεωρία των ομοιόμορφων αρχών και αρχών

Το ενιαία θεωρία εξηγεί ότι η εξέλιξη του πλανήτη Γη είναι μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Ο ομοιωτισμός είναι μια φιλοσοφική...