Ηλεκτρονικά

Εξαρτήματα, χαρακτηριστικά και λειτουργία του θερμοηλεκτρικού σταθμού

Ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό, επίσης γνωστή ως θερμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής, είναι ένα σύστημα που συνίσταται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με απελευθέρωση...

Τύποι, εφαρμογές και παραδείγματα ημιαγωγών

Το ημιαγωγοί είναι στοιχεία που εκτελούν επιλεκτικά τη λειτουργία αγωγών ή μονωτών, ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται,...

Φόρτιση και μονάδες επαγωγής, αυτό-επαγωγικό

Το επαγωγή Είναι η ιδιοκτησία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην οποία μία ηλεκτρεγερτική δύναμη συμβαίνει λόγω της διόδου του ηλεκτρικού ρεύματος...

Ποσοστό δυναμικών χαρακτηριστικών, τρόπος υπολογισμού και παράδειγμα

Το δυναμική κλίση είναι ένας φορέας που αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταβολής του ηλεκτρικού δυναμικού σε σχέση με την απόσταση σε...

Ιστορικό Ηλεκτροσκόπιο, πώς λειτουργεί, τι εξυπηρετεί

Α ηλεκτροσκόπιο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ύπαρξης ηλεκτρικών φορτίων σε κοντινά αντικείμενα. Δείχνει επίσης το...