Διοίκηση και χρηματοδότηση - Σελίδα 2

Επιχειρησιακό βοηθητικό πρόγραμμα Πώς υπολογίζεται, τι εξυπηρετεί και παράδειγμα

Το λειτουργικό κέρδος πρόκειται για λογιστική αξία που μετρά τα κέρδη που αποκτάται από μια εταιρεία μέσω των κύριων εμπορικών...

Μεικτό κέρδος σε αυτό που συνίσταται, πώς υπολογίζεται, παραδείγματα

Το μεικτό κέρδος, Επίσης γνωστό ως ακαθάριστο εισόδημα ή κέρδος από τις πωλήσεις, είναι το κέρδος που αποκτά μια εταιρεία μετά...

Χρήστες τύπων και παραδειγμάτων λογιστικής

Το λογιστικών χρηστών είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι ή οι οργανισμοί που απαιτούν για διαφορετικούς λόγους τη χρήση των οικονομικών...

Ισοδύναμες μονάδες για αυτά που εξυπηρετούν, υπολογισμό και παραδείγματα

Το ισοδύναμες μονάδες παραγωγή αντιστοιχούν στον αριθμό των τελείωσε ένα άρθρο το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να παραχθεί ένα επιχειρηματικές μονάδες...

Χαρακτηριστικά μονάδας εντολών, σημασία, πλεονεκτήματα και παράδειγμα

Το μονάδα ελέγχου είναι η αρχή της διαχείρισης που καθορίζει ότι κανένας υπάλληλος σε μια επίσημη οργάνωση δεν πρέπει να...

Είδη δαπανών και χαρακτηριστικά τους (με παραδείγματα)

Το τύπους κόστους μιας εταιρείας αναφέρονται στις διαφορετικές νομισματικές αξίες που έχουν όλους τους παράγοντες που η επιχείρηση χρειάζεται να...

Αρχές επιχειρηματικής δεοντολογίας, σημασία για την κοινωνία και τις πραγματικές υποθέσεις

Το επιχειρηματική ηθική ορίζεται ως ο κλάδος της φιλοσοφίας αφιερωμένος στη μελέτη των ηθικών αρχών που προκύπτουν μέσα σε έναν...

Θεωρία της εξάρτησης προηγούμενες, εγκαταστάσεις

Το θεωρία εξάρτησης Βασίζεται στο κέντρο-περιφέρεια μοντέλο, το οποίο αναφέρει ότι η φτώχεια σε ορισμένες χώρες (περιφερική) οφείλεται σε ένα...

Θεωρία αρχών κόστους, εφαρμογών και παραδειγμάτων

Το θεωρία κόστους Χρησιμοποιείται από τους οικονομολόγους για να παράσχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις...