Η υπερεκτίμηση της ανακοίνωσης 8 Λόγοι της σημασίας τηςΤο υπέρβαση της επικοινωνίας έγκειται στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ιδέες και η πληροφορία μεταδίδονται από το ένα άτομο στο άλλο, ακόμη και αν οι συνομιλητές δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή χρονικό διάστημα.

Η επικοινωνία είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που διεξάγονται από ανθρώπους. Χάρη σε αυτό μπορεί κανείς να εξηγήσει το περιεχόμενο του νου του κάθε ατόμου, κατανοώντας.

Χάρη σε αυτό το αίσθημα κατανόησης, οι άνθρωποι προσεγγίζουν, συμπονούν και εγκαθιστούν σχέσεις. Η επικοινωνία είναι η βάση οποιασδήποτε επιχειρησιακής οργάνωσης: από ένα ζευγάρι και μια οικογένεια, σε μια εταιρεία ή μια κοινωνία.

Ενώ η όλη διαδικασία επικοινωνίας είναι σημαντική, είναι απαραίτητο να τονιστεί ο ρόλος των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν μεταδίδονται μόνο από έναν αποστολέα σε έναν δέκτη, αλλά αναλύονται επίσης από τον τελευταίο. Με αυτόν τον τρόπο, ευνοείται η διαδικασία εκμάθησης.

8 λόγοι για τη σημασία της επικοινωνίας

Η επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Αυτή η διαδικασία είναι τόσο βυθισμένη στις κοινωνίες που είναι σχεδόν μια αντανάκλαση.

Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι επικοινωνούν χωρίς να σταματήσουν να πιστεύουν ότι εκτελούν την επικοινωνιακή πράξη.

Τα παρακάτω θα περιγράψουν τους πιο σημαντικούς λόγους για τη σημασία της επικοινωνίας:

1- Ροή πληροφοριών

Η επικοινωνία είναι μια συνεχής ροή πληροφοριών από το ένα άτομο στο άλλο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας αφού, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η γνώση δεν πεθαίνει με ένα άτομο αλλά ότι μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Για παράδειγμα, οι μελέτες του Αριστοτέλη (Έλληνας φιλόσοφος, 384-322 π.Χ.) κοινοποιήθηκαν στις σημερινές γενιές μέσω της γραφής και της μετάφρασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ροή πληροφοριών είναι μονόδρομη. Αυτό σημαίνει ότι ο αποστολέας μεταδίδει τις ιδέες σε έναν ή περισσότερους δέκτες. Ωστόσο, οι δέκτες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στον αποστολέα.

Αυτός είναι ο τύπος επικοινωνίας που συνήθως δημιουργείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με την τεχνολογική πρόοδο, τα μέσα αυτά εργάζονται για να είναι πιο διαδραστικά.

2- Μάθηση

Η μάθηση είναι ένα από τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Αυτό συμβαίνει χάρη στη ροή των πληροφοριών. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, αφού μέσω αυτού οι κοινωνίες μπορούν να προχωρήσουν.

Όταν ο άνθρωπος επικοινωνεί αποκτά γνώση, είτε σκόπιμα είτε παθητικά.

Για παράδειγμα, σε μια τάξη δημιουργείται μια επικοινωνιακή διαδικασία μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών. Η ανταλλαγή πληροφοριών συμβαίνει και μαθαίνεται εκ προθέσεως.

Μια περίπτωση παθητικής εκμάθησης εμφανίζεται όταν διαβάζεται ένα μυθιστόρημα και ο συγγραφέας παρέχει μια πραγματική πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήθηκαν γνώσεις χωρίς να το γνωρίζουν.

Ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων

Η επικοινωνία επιτρέπει τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων.

Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και απόψεων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα καλύτερα. Από αυτό προκύπτει ότι η επικοινωνία είναι η βάση για την ανάπτυξη των κοινωνιών.

Επιπλέον, μόλις δημιουργηθεί μια σχέση, η επικοινωνία συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της δημιουργίας συνοχής μεταξύ των ατόμων.

4- Έκθεση και εξήγηση ιδεών

Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι καλούνται να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους ενεργούν με κάποιο τρόπο ή έχουν κάποια γνώμη. Σε αυτές τις στιγμές είναι χάρη στην επικοινωνία ότι το περιεχόμενο της σκέψης μπορεί να εκτεθεί.

Στη συνέχεια, μέσω της επικοινωνίας ένα άτομο μπορεί να κάνει τις ιδέες του γνωστές και να τις εξηγήσει εάν είναι απαραίτητο.

5 - Σχεδιασμός και οργάνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια από τις απαραίτητες πτυχές για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των ομαδικών δραστηριοτήτων.

Με την επικοινωνιακή διαδικασία, οι άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνίες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν ορισμένα καθήκοντα πιο εύκολα και γρήγορα.

Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων είναι απαραίτητη για να μπορούν να συντονίζονται οι προσπάθειες καθενός από αυτά. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η παραγωγική ικανότητα και η παραγωγικότητα του οργανισμού.

6- Λήψη αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων ευνοείται από την ανταλλαγή πληροφοριών που παράγονται κατά την επικοινωνία.

Όταν τα ανθρώπινα όντα βάζουν τις ιδέες τους κοινό, μπορούν να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της ίδιας πτυχής. Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν την επιλογή μεταξύ των διαφόρων επιλογών που μπορούν να παρουσιαστούν για να ανταποκριθούν στο ίδιο πρόβλημα.

7- Βάση ηγεσίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία δημιουργεί ηγέτες. Ένα άτομο που είναι σε θέση να εκφράσει τη γνώμη του και να κάνει τους άλλους να καταλάβουν ότι είναι σε θέση να γίνει ηγέτης.

Επιπλέον, η επικοινωνία δημιουργεί σχέσεις μεταξύ των ηγετών και των οπαδών τους. Επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους, έτσι ώστε οι υφιστάμενοι να μπορούν να συμβουλεύουν τον ηγέτη εάν είναι απαραίτητο ή αντίστροφα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ηγέτης κερδίζει την εμπιστοσύνη των οπαδών του, εξαλείφει τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους και ευνοεί την επίτευξη κοινών στόχων..

8- Στοιχείο κινήτρου

Εκτός από την ανταλλαγή ιδεών, η επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει πηγή κινήτρων.

Το πιο προφανές παράδειγμα είναι οι διάσημες κινητήριες συνομιλίες που παροτρύνουν τους ανθρώπους να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να βρούμε καθημερινές καταστάσεις στις οποίες αποκαλύπτεται η σημασία της επικοινωνίας ως κινητήριου στοιχείου.

Για παράδειγμα, όταν ένας φίλος λαμβάνει συμβουλές, όταν ένα πρόσωπο συγχαρητήρια για τα επιτεύγματά του ή όταν κάποιος ειδοποιηθεί για να συνεχίσει να εργάζεται παρά τις δυσκολίες.

Αναφορές

  1. Επικοινωνία: Σημασία, Σκοπός, Σημασία και Αρχές. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, από το yourarticlelibrary.com
  2. Σημασία της επικοινωνίας. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 από το uic.blackboard.com
  3. Σημασία της επικοινωνίας σε έναν Οργανισμό. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 από το managementstudyguide.com
  4. Η σημασία της καλής επικοινωνίας. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, από michaelpage.co.uk
  5. Τι είναι η επικοινωνία; Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, από study.com
  6. Γιατί η επικοινωνία είναι σημαντική; Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, από το careesearch.com.au
  7. Γιατί η επικοινωνία είναι σημαντική για την ανθρώπινη ζωή; Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, από το hopespeak.com