Περιβάλλον - Σελίδα 3

Sabana de Palmeras Χαρακτηριστικά, κλίμα, χλωρίδα και πανίδα

Το Palm Savannah Είναι μια εκτεταμένη neotropical οικοπεριοχής που καλύπτουν τις πεδιάδες της νότιας λεκάνη του Αμαζονίου και Δύση συναντά ανατολικά...

Παράγοντες περιβαλλοντικής αντίστασης και παραδείγματα

Το περιβαλλοντική αντίσταση είναι οι παράγοντες που περιορίζουν από κοινού την ανάπτυξη ενός φυσικού πληθυσμού. Αυτά μπορεί να εξαρτώνται από...

Χαρακτηριστικά περιοχή Omagua, Ανάγλυφο, Χλωρίδα, Πανίδα

Το Περιοχή Omagua, Χαμηλή ζούγκλα o Τροπικό δάσος του Αμαζονίου Είναι μια από τις φυσικές περιοχές στις οποίες χωρίζεται το περουβιανό...

Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι (με 30 Παραδείγματα)

Το ανανεώσιμων φυσικών πόρων είναι στοιχεία που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον, είναι διαθέσιμα για τη χρήση τους και έχουν την...

Φυσικοί πόροι του περουβιανού δάσους, δάση και ποικιλομορφία

Το φυσικούς πόρους της περουβιανής ζούγκλας είναι τα στοιχεία της φύσης της οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας που υπάρχουν στην...

Χαρακτηριστικοί δασικοί πόροι, είδη και χρήσεις

Το δασικών πόρων είναι τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία που αποτελούν το δάσος και ικανοποιούν μια πραγματική ή δυνητική ανάγκη...

Τομέας χημείας περιβάλλοντος και εφαρμογές

Το περιβαλλοντική χημεία Μελετά τις χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Είναι μια επιστήμη που εφαρμόζει χημικές αρχές...

Τι είναι η αυτοσυνειδητότητα;

Το αυτο-αειφορία είναι η ικανότητα να διατηρείται κάτι που διατηρείται με τα δικά του μέσα, παρέχοντας εξωτερικά μέσα. Επιτρέπει την...

Ποιοι τύποι μοντέλων πρέπει να εφαρμοστούν στη μελέτη της ποιότητας των υδάτων;

Τα μοντέλα ποιότητας νερού είναι μαθηματικά σκευάσματα που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά και τις επιδράσεις των ρύπων στο νερό. Υπό αυτή...