Οι ελληνικές επιρροές και η σημασία τους (με παραδείγματα)Το Ελληνικά επιθήματα χρησιμοποιούνται συχνά στην ισπανική γλώσσα. Ένα επίθημα είναι ένα ή περισσότερα γράμματα ή συλλαβές που τοποθετούνται στο άκρο ενός lexeme (ή ρίζα λέξη) για να σχηματίσουν μια νέα λέξη. Τώρα, η διαδικασία σχηματισμού νέων λέξεων προσθέτοντας επιθέματα σε μια προϋπάρχουσα (που ονομάζεται πρωτόγονη) ονομάζεται παραγωγή.

Στην ισπανική γλώσσα, η προέλευση γίνεται με την τοποθέτηση προθημάτων (πριν τη ρίζα) ή επιθημάτων (μετά τη ρίζα). Στην περίπτωση των επιθημάτων, η πλειοψηφία προέρχεται είτε από την ελληνική είτε από τη λατινική. Τα ελληνικά επίθημα είναι ιδιαίτερα κοινά σε τομείς όπως η ιατρική και σε πολλούς τεχνικούς τομείς.

Ορισμένοι συγγραφείς διακρίνουν μεταξύ επιθημάτων και ριζών (ή επιθημάτων). Το τελευταίο είναι ελληνικές λέξεις ήταν ανεξάρτητη, αλλά στα ισπανικά έγινε αδιαχώριστη καταλήξεις όπως «κράτος».

Επίθεμα με την κατάληξη ή ρίζα (ανάλογα με το κριτηρίων) λέξεις όπως δημοκρατία, απολυταρχία, η γραφειοκρατία, η αξιοκρατία ή μορφή θεοκρατία.

Ευρετήριο

 • 1 ελληνικά επίθημα και το νόημά τους
  • 1.1 -κυβέρνηση (καθοδήγηση, οδήγηση, παραγωγή ή οδήγηση ουσίας)
  • 1.2-καρδία (σε σχέση με την καρδιά)
  • 1.3-κεφαλία (κεφαλή)
  • 1,4 -centresis (διάτρηση για την απόκτηση υγρών)
  • 1.5 -εθοτομία (τμήμα, ενότητα)
  • 1.6-φάγια (σε σχέση με τη δράση της φαγητό)
  • 1.7 -φοβία (φόβος, φόβος, μισαλλοδοξία)
  • 1.8 -φωνία (σε σχέση με τη φωνή ή τον ήχο)
  • 1.9 -gamia (σε σχέση με το γάμο)
  • 1.10 - Γνώση / Γνώση (γνώση ή αντίληψη)
  • 1.11 -ico / ica (σε σχέση με την επιστήμη, τη γνώση, τις αρχές)
  • 1.12 -ίσω (δόγμα, σύστημα, τρόπος σκέψης)
  • 1.13 - λοίμωξη (φλεγμονή ή ερεθισμός)
  • 1.14 - ασθένεια (ασθένεια)
  • 1.15 -sis (δράση, σχηματισμός, λειτουργία, γενίκευση)
 • 2 Αναφορές

Τα ελληνικά επίθημα και το νόημά τους

-agogo / a (καθοδήγηση, οδήγηση, εξαγωγή ή οδήγηση μιας ουσίας)

- Παιδαγωγός (επαγγελματίας της παιδαγωγικής).

- Δημαγωγός (πρόσωπο που κερδίζει την εύνοια των ανθρώπων με κολακεία).

- Colagogue (ουσία που προκαλεί την εκκένωση της χολής).

- Emenagogo (ουσία που διεγείρει τη ροή του αίματος).

- Αιματογραφία (παράγοντας που επάγει ή αυξάνει την εμμηνόρροια ροή).

-καρδιά (σε σχέση με την καρδιά)

- Ταχυκαρδία (επιταχυνόμενος καρδιακός ρυθμός).

- Dextrocardia (κατάσταση της καρδιάς στο δεξιό μισό του στήθους).

- Στενοκαρδία (στηθάγχη).

- Βραδυκαρδία (μείωση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού).

- Dexiocardia (απόκλιση της καρδιάς προς τα δεξιά).

-Κεφαλία (κεφάλι)

- Brachycephaly (κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τη διαμήκη μείωση της διάμετρος του κρανίου).

- Υδροκεφαλία (αυξημένη περιεκτικότητα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού των κοιλιών του εγκεφάλου, λόγω της επέκτασης από αυτές).

- Μακροκεφαλία (μεγέθυνση της κεφαλής σε σχέση με την ηλικία του ατόμου).

- Πλαγιοκεφαλία (ασυμμετρία και λοξότητα του κεφαλιού).

- Μικροκεφαλία (περιφέρεια κρανίου μικρότερη από το μέσο όρο).

-centtesis (διάτρηση για την απόκτηση υγρών)

- Πικραλίδες (διάτρηση στο σπονδυλικό κανάλι).

- Θωρακοκέντηση (θωρακική διάτρηση).

- Παρακέντηση (παρακέντηση για λήψη περιτοναϊκού υγρού).

- Arthrocentesis (διάτρηση για απόκτηση ρευστού άρθρωσης).

- Amniocentesis (διάτρηση στη μήτρα για να ληφθεί αμνιακό υγρό).

-εκτομή (κοπή, τομή)

- Υστερεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση της μήτρας).

- Μαστεκτομή (μερική ή ολική εξώθηση του μαστικού αδένα).

- Vasectomy (μερική ή ολική αφαίρεση των αγγείων deferens των αρσενικών οργάνων του φύλου).

- Σπληνεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση του στομάχου).

- Γαστρεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση σπληνός).

-fagia (σε σχέση με τη δράση του φαγητού)

- Onychophagia (νοσηρή συνήθεια να τρώει τα νύχια).

- Adefagia (ακόρεστη πείνα).

- Αεροφαγία (υπερβολική κατάποση στον αέρα).

- Ανθρωποφαγία (έθιμο της κατανάλωσης ανθρώπινης σάρκας).

- Δυσφαγία (δυσκολία ή ανικανότητα κατάποσης).

-φοβία (φόβος, φόβος, μισαλλοδοξία)

- Αγοραφοβία (φόβος ανοιχτών χώρων).

- Ξενοφοβία (απόρριψη αλλοδαπών).

- Φωτοφοβία (δυσανεξία στο φως).

- Claustrophobia (φόβος κλειστών χώρων).

- Δυσμορφοφοβία (ανώμαλη ανησυχία λόγω κάποιας πραγματικής ή φανταστικής ανωμαλίας του σώματος).

-τηλέφωνο (σε σχέση με τη φωνή ή τον ήχο)

- Βρογχοφωνία (συντονισμός της φωνής στους βρόγχους).

- Πολυφωνία (πολλαπλούς ταυτόχρονους και αρμονικούς ήχους).

- Γαλλοφωνία (κοινότητα ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που μιλούν τη γαλλική γλώσσα).

- Aphonia (ολική ή μερική απώλεια φωνής).

- Ραδιοφωνία (μετάδοση ήχου από ραδιοκύματα).

-gamia (σε σχέση με το γάμο)

- Ενδογαμία (γάμος με άτομα με κοινή κάθοδο: ίδια φυλή, κάστα, κοινωνική κατάσταση).

- Μονογαμία (το γεγονός ή η συνήθεια της σχέσης ή του γάμου με ένα άλλο άτομο).

- Πολυγαμία (γάμος με πολλά άτομα, συνήθως γυναίκες, ταυτόχρονα).

- Εξωγαμία (γάμος με άτομα διαφορετικής καταγωγής).

- Bigama (η προϋπόθεση να έχουν δύο συζύγους ή δύο συζύγους την ίδια στιγμή).

-Γνώση / Γνώση (γνώση ή αντίληψη)

- Διάγνωση (διαδικασία μέσω της οποίας προσδιορίζεται η φύση ενός φαινομένου, συμπεριλαμβανομένης μιας νόσου).

- Πρόγνωση (αναμενόμενη γνώση κάποιας εκδήλωσης).

- Αυτογνωσία (αυτογνωσία).

- Στερεογνωσία (ικανότητα αναγνώρισης της φύσης των αντικειμένων από το σχήμα ή τη συνέπεια τους).

- Φαρμακογνωσία (μελέτη φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών φυσικής προέλευσης).

-ico / ica (σε σχέση με την επιστήμη, τη γνώση, τις αρχές)

- Μαθηματικά (αφηρημένη επιστήμη αριθμών, ποσότητας και χώρου).

- Αριθμητική (κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις ιδιότητες των αριθμών και των κλασμάτων και τις βασικές λειτουργίες που εφαρμόζονται σε αυτούς τους αριθμούς).

- Η πολιτική (ακαδημαϊκή μελέτη της κυβέρνησης και του κράτους).

- Η δεοντολογία (ο κλάδος της γνώσης που ασχολείται με τις ηθικές αρχές).

- Η ερμηνευτική (κλάδος της γνώσης που ασχολείται με την ερμηνεία των κειμένων, ιδιαίτερα τη Βίβλο ή τα λογοτεχνικά κείμενα).

-ism (δόγμα, σύστημα, τρόπος σκέψης)

- Ο καπιταλισμός (οικονομική θεωρία όπου η παραγωγή είναι ιδιόκτητη και ελέγχεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης).

- Ο ρομαντισμός (καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα που τόνισε τα δυνατά συναισθήματα ως πηγή αισθητικής εμπειρίας).

- Ταοϊσμός (αρχαία παράδοση φιλοσοφίας και θρησκευτικών πεποιθήσεων που είναι βαθιά ριζωμένη στα κινεζικά έθιμα και την κοσμοθεωρία).

- Ο ιμπρεσιονισμός (γαλλικό καλλιτεχνικό κίνημα του 19ου αιώνα που σηματοδότησε μια υπερβατική διακοπή με παράδοση στην ευρωπαϊκή ζωγραφική).

- Ο φιλελευθερισμός (πολιτικό δόγμα που λαμβάνει την προστασία και τη βελτίωση της ελευθερίας του ατόμου ως κεντρικό πρόβλημα της πολιτικής).

-itis (φλεγμονή ή ερεθισμός)

- Φαρυγγίτιδα (φλεγμονή του φάρυγγα).

- Μηνιγγίτιδα (φλεγμονή των μηνιγγιών που προκαλείται από ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη).

- Γαστρίτιδα (φλεγμονή της επένδυσης του στομάχου).

- Δερματίτιδα (φλεγμονή του δέρματος).

- Οτίτιδα (φλεγμονή στο αυτί).

-patía (ασθένεια)

- Νευροπάθεια (κατάσταση που συμβαίνει όταν τα περιφερικά νεύρα καταστραφούν ή σπάσουν).

- Εγκεφαλοπάθεια (ασθένεια στην οποία η λειτουργία του εγκεφάλου επηρεάζεται από έναν παράγοντα ή μια κατάσταση).

- Τυχερά παιχνίδια (εθισμός σε τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα).

- Ψυχοπάθεια (διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένη ενσυναίσθηση, τύψεις μεταβάλλεται, διαθέτει έντονα, ανεμπόδιστη και εγωιστικό).

- Αρθροπάθεια (οποιαδήποτε ασθένεια των αρθρώσεων).

-sis (δράση, σχηματισμός, λειτουργία, γενίκευση)

- Οξύση (υπερβολική όξινη κατάσταση σωματικών υγρών ή ιστών).

- Η ίνωση (πάχυνση και επούλωση του συνδετικού ιστού, συνήθως ως αποτέλεσμα τραυματισμού).

- Νεφρώσεις (ασθένεια των νεφρών που προκαλεί το σώμα να χάσει πρωτεΐνη μέσω των ούρων).

- Θρόμβωση (τοπική πήξη ή πήξη αίματος σε μέρος του κυκλοφορικού συστήματος).

- Νεκρόζη (θάνατος των περισσότερων ή όλων των κυττάρων ενός οργάνου ή ιστού εξαιτίας ασθένειας, τραυματισμού ή αποτυχίας της παροχής αίματος).

Αναφορές

 1. Zarzar Charur, C. (2017). Εργαστήριο ανάγνωσης και γραφής 2. Πόλη του Μεξικού: Grupo Editorial Patria.
 2. Pineda Ramírez, Μ. Ι. (2004). Γλώσσα και έκφραση 2. Μεξικό: Εκπαίδευση Pearson.
 3. García, S .; Meilán, Α. J. and Martínez, Η. (2004). Χτίζετε καλά στα ισπανικά: η μορφή των λέξεων. Oviedo: Ediuno: Πανεπιστήμιο του Οβιέδο.
 4. Guzmán Lemus, Μ.; Vázquez García, V. και Alveano Hernández, J. Α. (2004). Προθέματα, επιθήματα και ιατρικούς όρους. Μεξικό Δ. Φ.: Plaza y Valdés.
 5. Orozco Turrubiate, J. G. (2007). Ελληνικές ετυμολογίες. Μεξικό: Εκπαίδευση Pearson.
 6. Canteli Dominicis, Μ. And Reynolds, J. J. (2010). Ανασκόπηση και γραφή: Σύνθετη πορεία στη γραμματική και τη σύνθεση. Hoboken: John Wiley & Sons.