Κοινωνία της Πληροφορίας Προέλευση, Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα και ΜειονεκτήματαΤο κοινωνία της πληροφορίας Είναι μια κοινωνία στην οποία η χρήση, η δημιουργία και η διανομή πληροφοριών διαφόρων ειδών είναι μια κοινή δραστηριότητα, είτε στην πολιτική, είτε στην οικονομία είτε στον πολιτισμό. Ο κύριος εκθέτης της είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, κυρίως ψηφιακών μέσων.

Η παρουσία αυτών των εργαλείων συνήθως δημιουργεί σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις κοινωνίες στις διάφορες περιοχές που τις απαρτίζουν. Αυτό περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με την οικονομία, την εκπαίδευση, τη λήψη αποφάσεων κατά των πολέμων και την κριτική για τη δημοκρατία. Είναι ένα φαινόμενο που προέκυψε ως αποτέλεσμα της υπερέκθεσης στις πληροφορίες.

Ευρετήριο

 • 1 Προέλευση
 • 2 Χαρακτηριστικά
  • 2.1 Αύξηση των πληροφοριών
  • 2.2 Η πληροφόρηση ως οικονομικός πόρος
  • 2.3 Σημασία του καταναλωτή
  • 2.4 Οικονομική υποδομή
 • 3 Πλεονεκτήματα
  • 3.1 Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες
  • 3.2 Βελτιώσεις στην οικονομία
  • 3.3 Αύξηση των "άυλων" προϊόντων
 • 4 Μειονεκτήματα
  • 4.1 Αύξηση των οικονομικών ελέγχων
  • 4.2 Η εμφάνιση ενός σωρευτικού καθεστώτος
  • 4.3 Αποσύνδεση στην παραδοσιακή κοινωνία
 • 5 Αναφορές

Προέλευση

Η προέλευση της κοινωνίας της πληροφορίας έγινε με την εμφάνιση της εποχής της πληροφορίας, η οποία θεωρείται ως η σημερινή κατάσταση ανάπτυξης του ανθρώπινου γένους.

Η Εποχή της Πληροφορίας είναι η περίοδος στην ιστορία της ανθρωπότητας στην οποία τα αποτελέσματα της Βιομηχανικής Επανάστασης παραμένουν πίσω για να τονίσει την παραγωγή τεχνολογιών της πληροφορίας.

Με τη σειρά του, η προέλευση αυτής της εποχής συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη ανθρώπινη επανάσταση μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, γνωστή ως Ψηφιακή Επανάσταση. Αυτή ήταν η περίοδος κατά την οποία η μηχανική και αναλογική τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται πλέον για να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιοποίησης που εξακολουθεί να ισχύει σήμερα..

Η κοινωνία της πληροφορίας είναι η άμεση συνέπεια της εύκολης πρόσβασης που έχουμε σήμερα σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι προσωπικοί υπολογιστές ή τα smartphones. Η Εποχή της Πληροφορίας εξελίσσεται συνεχώς χάρη στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών κάθε χρόνο.

Χαρακτηριστικά

Αύξηση των πληροφοριών

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που ορίζει την κοινωνία της πληροφορίας είναι η συνεχής ανάπτυξη που καταδεικνύει την ικανότητα απόκτησης πληροφοριών.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη αποθήκευση δεδομένων κάθε χρόνο, γεγονός που παρέχει με πολύ περισσότερη πρόσβαση στις πληροφορίες στις κοινωνίες.

Η αύξηση των πληροφοριών δεν συνδέεται μόνο με την ανάπτυξη του Διαδικτύου αλλά και με όλα τα είδη ψηφιακής τεχνολογίας που επηρεάζουν την επικοινωνία, όπως οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων σε όλο τον κόσμο..

Επιπλέον, η από κοινού ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990 χαρακτήρισε την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη νέων οικονομικών τεχνολογιών που αύξησαν τις επιδόσεις των διαφόρων κλάδων της κοινωνίας.

Η πληροφόρηση ως οικονομικός πόρος

Σε αυτό το είδος κοινωνίας, η ίδια η πληροφορία έχει πολύ σημαντική οικονομική αξία. Η πληροφορία όχι μόνο έχει πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή της ιστορίας, αλλά αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για την απόδοση επιχειρήσεων και εταιρειών.

Σημασία του καταναλωτή

Οι καταναλωτές είναι θεμελιώδη στοιχεία σε αυτές τις κοινωνίες. Οι πολίτες έχουν γίνει ενεργοί καταναλωτές πληροφοριών και ως εκ τούτου απαιτείται συνεχής παραγωγή πληροφοριών για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Αυτές οι πληροφορίες καθιστούν τον καταναλωτή να αποφασίσει ποιο τεχνολογικό προϊόν θα αγοράσει, ποιο εστιατόριο θα επισκεφθεί ή ακόμα και τι είδους ρούχα να αγοράσει.

Οικονομική υποδομή

Η οικονομία είναι δομημένη ειδικά έτσι ώστε οι ίδιες οι πληροφορίες να διανέμονται και να κυκλοφορούν. Αυτό συνδέεται στενά με την επίδραση που έχει η πληροφορία στην οικονομική σφαίρα μιας κοινωνίας.

Πλεονεκτήματα

Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες

Στην κοινωνία της πληροφορίας σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες που αναζητούν, επενδύοντας λίγα ή καθόλου χρήματα για να το επιτύχουν.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ευρεία διαθεσιμότητα όλων των τύπων τεχνολογίας σημαίνει ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να αγοράζουν ηλεκτρονικές συσκευές που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών στον κόσμο..

Βελτιώσεις στην οικονομία

Η εποχή της πληροφορίας επέτρεψε στην οικονομία να αναπτυχθεί πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο σημείο της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Οι πληροφοριακές τεχνολογίες επιτρέπουν μια πολύ αποτελεσματικότερη οργάνωση της κατανομής των εξόδων και των δαπανών μιας επιχείρησης, χωρίς να απαιτούνται περισσότερες από μια μεταγραφή τιμολογίων.

Αυτή η διευκόλυνση για τη βελτίωση της οικονομίας υπήρξε ο εκθέτης της ανάπτυξης των βιομηχανιών παγκοσμίως από τα τέλη του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα.

Αύξηση των "άυλων" προϊόντων

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, σε σύγκριση με εκείνη που παρήχθη μόλις πριν από έναν αιώνα..

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην εύκολη πρόσβαση που είναι πλέον διαθέσιμη στην τεχνολογία, αλλά και στη νέα αξία που αποκτά η πληροφορία ως οικονομικός πόρος.

Μειονεκτήματα

Αύξηση των οικονομικών ελέγχων

Η τεχνολογία έχει οδηγήσει στη θέσπιση νέων κανονισμών και στην εμφάνιση ενός παγκόσμιου καπιταλισμού, ο οποίος ελέγχεται από ισχυρά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τον κυβερνοχώρο ως μέσο παγκόσμιας επικοινωνίας.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια ανταγωνιστική νοοτροπία που δεν αποδεικνύεται πάντοτε θετική για την κοινωνία.

Η εμφάνιση ενός σωρευτικού καθεστώτος

Σύμφωνα με τις θεωρίες των νεομαρξιστών, η εμφάνιση της κοινωνίας της πληροφορίας δημιούργησε ένα σωρευτικό οικονομικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τη φτώχεια και την ανεργία χάρη στη μείωση των μισθών και στη χαμηλή ανάγκη πρόσληψης εργασίας βιομηχανική.

Αποσύνδεση στην παραδοσιακή κοινωνία

Η δημιουργία μιας κοινωνίας εξαρτώμενης από την τεχνολογία δημιουργεί μια λανθασμένη αντίληψη για την τρέχουσα κατάσταση της κοινωνίας.

Αν και τώρα η χρήση της τεχνολογίας είναι ένας κοινός παράγοντας, οι άνθρωποι είναι ακόμα ικανοί όπως πριν από έναν αιώνα, μόνο τώρα είναι ευκολότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση.

Αναφορές

 1. Κοινωνία της Πληροφορίας, Λεξικό Κοινωνιολογίας, 1998. Λαμβάνεται από το encyclopedia.com
 2. Κοινωνία της Πληροφορίας, M. Rouse, 2005. Λήψη από το techtarget.com
 3. Τι είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας;, F. Webster, Δημοσιεύθηκε το 2010. Λήψη από tandfonline.com
 4. Χαρακτηριστικά της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Ε. Cummins, (n.d.). Από το study.com
 5. Κοινωνία της Πληροφορίας, Wikipedia en Español, 2018. Λήψη από το wikipedia.org