Ανατομία και φυσιολογία - Σελίδα 5

Ποιοι είναι οι μηχανικοί υποδοχείς;

Το μηχανικούς υποδοχείς είναι αισθητικοί υποδοχείς που βρίσκονται στο ανθρώπινο δέρμα και είναι ευαίσθητοι στη μηχανική πίεση. Υπάρχουν 5 τύποι...

Ποιες είναι οι πνευμονικές λοβές;

Το πνευμονικοί λοβοί είναι τα καλά καθορισμένα τμήματα στα οποία διαιρούνται οι πνεύμονες, οριοθετούνται από μια σειρά πτυχών στη μεμβράνη...

Ποια είναι τα νημάτια του Mucina;

Το νημάτια βλεννίνης είναι πολύ λεπτά στρώματα πρωτεΐνης που υπάρχουν στις εκκρίσεις του σάλιου και των βλεννογόνων.Η εμφάνιση της βλεννίνης είναι...

Τι είναι οι Χρωμοπλάστες;

Το χρωμοπλάστες Πρόκειται για φυτικά κυτταρικά οργανίδια που είναι υπεύθυνα για τη συσσώρευση καροτενοειδών χρωστικών μέσω των οποίων θα δίδεται...

Ποιες είναι οι υπερκείμενες καμάρες;

Το υπερκείμενες καμάρες είναι μια οστεώδης κορυφή του μετωπιαίου οστού του κρανίου που βρίσκεται πάνω από τα δοχεία των ματιών...

Ποιες είναι οι φάρυγγες καμάρες;

Το φάρυγγα τόξα είναι δομές με σχισμές που βρίσκονται σε ζεύγη έξι και στις δύο πλευρές του φάρυγγα, που σχηματίζονται...

Τι είναι microvilli;

Το microvilli είναι μικροσκοπικές προεξοχές ή προεξοχές με τη μορφή δακτύλων που βρίσκονται στην επιφάνεια κάποιων κυττάρων του σώματος, ειδικά...

Τι είναι οι αδένες του Cowper; (Βολβοθυρδικοί αδένες)

Το Οι αδένες του Cowper ή οι βόμβριοι αδένες είναι οι εξωκρινείς αδένες του αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτοί οι αδένες...

Ποιοι είναι οι συνημμένοι αδένες;

Το προσαρτημένους αδένες είναι όργανα που παράγουν και εκκρίνουν υγρά. Μπορούμε να τα βρούμε στο πεπτικό σύστημα, στο αρσενικό αναπαραγωγικό...